Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

5 ting du må tenke på før du starter et enkeltmannsforetak

Som selvstendig næringsdrivende kan man gå både en spennende og givende tid i møte. De som drifter et enkeltmannsforetak, er vel vitende om at det krever en del arbeid for at alt skal gå på skinner til enhver tid. Til tross for alt arbeidet som legges ned hver dag, kan uforutsette ting kan ofte oppstå. For å stille godt forberedt, kan et lurt tips ofte være å gjøre godt forarbeid slik at man vet hvilken hverdag man kan forvente seg som selvstendig næringsdrivende. 

Du har kanskje allerede sett mange tips for hvordan du skal lykkes etter at foretaket ditt er etablert, men hva gjør du før du går inn i registreringsprosessen? Vi har samlet fem viktige punkter alle bør ha klarhet i før de etablerer sitt eget enkeltmannsforetak.1.   Du har får utbetalt mindre sykepenger 


Som innehaver av et enkeltmannsforetak har du tilgang på færre sosiale goder enn en normal norsk arbeidstaker. Dette er kanskje en av de største ulempene når det kommer til å drifte et enkeltmannsforetak, men det finnes løsninger.


Du er kanskje allerede godt kjent med at dersom du ikke er selvstendig næringsdrivende, vil din arbeidsgiver sørge for at du får utbetalt sykepenger. Med dette slipper arbeidstakere å bekymre seg over økonomien hvis du skulle bli så syke at de ikke har mulighet til å jobbe. Men dersom du drifter et enkeltmannsforetak slik at du er din egen sjef, stiller dette seg annerledes. Selvstendig næringsdrivende må finansiere de første 16 dagene av eget sykdomsforløp. På den 17.dagen vil du få 75% av sykepengene utbetalt av NAV. Her er det viktig å være bevisst på at dagene teller fra den dagen du enten kontakter lege, eller at din sykdom er registret av nettopp NAV.


Hvis du er i ferd med å registrere eget firma er det viktig å være klar over dette punktet. For å sørge for at du ikke går personlig konkurs ved sykdom, er det veldig lurt å legge av penger på en bufferkonto. På denne måten stiller du bedre forberedt hvis du skulle gå på en økonomisk smell. 2.  
Kartlegg månedlige utgifter 


Før du går igang med foretaket ditt er det viktig at du har god oversikt over alle månedlige utgifter. Som innehaver av et enkeltmannsforetak stilles man selv økonomisk ansvarlig for foretaket, og det er derfor veldig viktig å ha fullstendig oversikt over hvilke utgiftsposter du har.


Selv om man stilles økonomisk ansvarlig, er det allikevel viktig å holde den private økonomien atskilt fra foretakets økonomi. Dette er en av feilene mange nye foretakseiere gjør. Dessverre er dette ofte hovedårsaken til at det blir rot i pengesystemet og det er utvilsomt noe som svir veldig for nye foretak. Dersom man har en god oversikt og er klar over denne utfordringen fra begynnelsen av, vil man ikke bare stille sterkere sammenlignet med konkurrenter. Man vil også ha større mulighet for og lykkes. Hvis du synes økonomien kan bli for omfattende er det ingen grunn til føre regnskap på egenhånd. Et lurt tips for mange vil være å skaffe seg en regnskapsfører. 3.  
Ha en mentor 


Hvis det er første gang du starter opp et enkeltmannsforetak, vil du utvilsomt nyte godt av å ha en mentor som vet hva det innebærer å drifte et vellykket foretak. En mentor kan ofte anses som en form for gratis rådgiver man har lett tilgjengelig. Med dette kan du enkelt få svar på alt du måtte lure på etterhvert som foretaket ditt tar form.


Det å skaffe seg en mentor kan noen ganger virke skremmende, særlig hvis du ikke vet hvor du skal starte. Til tross for dette er det ingen grunn til bekymring. Enten du vil ta kontakt med en du har lest om i media eller søke via LinkedIn, er tilgangen til en fast mentor nærmere enn du tror. 4.  
Lag en plan for hvordan foretaket ditt skal lykkes


Er du usikker på hvilke mål bedriften din bør sette seg? Her kan lure tips for eksempel være å sette seg konkrete mål som tar utgangspunkt i ønsket omsetning, følgere på sosiale medier, antall ukentlige salg eller antall abonnenter på nyhetsbrev. 


Det er lett å være ved ekstra godt mot når man er i oppstartingsfasen- og dette er selvsagt både vel og bra. Til tross for dette, er det viktig og ikke være så ivrig at man glemmer å legge en strategisk plan slik at ting ligger best mulig til rette for at foretaket skal lykkes. Dessverre kan uventede ting oppstå, og det kan være vanskelig å forberede seg på det uforutsette. Likevel er det enkelte ting man kan ha kartlagt før man starter opp. Oversikt over konkurrenter er for eksempel noe som enkelt kan kartlegges.


Hvis man lager en oversikt over hvilken retning man ønsker at foretaket skal gå i, kan det utvilsomt være fordelaktig å ha en plan med klare mål. Dersom man igjen deler disse planene opp i tidslinjer, slik at man vet hva man skal gjøre for å oppnå suksess, vil man ha kommet langt på vei. Til tross for at alle har et sterkt ønske om å lykkes, er det ytterst få som skriver ned målene sine.


5. Driv med noe du lidenskapelig opptatt av

Sist, men ikke minst, er det viktig å gå inn i en bransje man er lidenskapelig opptatt av. Når man har bestemt seg for hva man vil arbeide med, vil man automatisk bruke mye tid på å sette seg inn i alt som skjer innenfor en bestemt bransje. Her er research på potensielle kundegrupper og siste nytt innenfor ditt fagfelt høyst relevant å være oppdatert på til enhver tid.

Hvis du er lidenskapelig opptatt av ditt fagfelt vil dette bidra til å gi dagene som foretakseier mening. Samtidig blir det lettere å engasjere seg generelt, også når det skal gjøres arbeidsoppgaver som ikke nødvendigvis er det du finner mest interessant. Dersom man ikke synes det man driver med er spennende, vil man raskt erfare at dagene blir ekstra tunge når ting ikke går som planlagt. 


Kilder:

AltinnSveaBrregFirmahjelp

image
Hans Kahn  1602 visningar
senest oppdatert: 11/19/2021 4:25 PM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile