Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Arbeidsledighetstrygd og enkeltpersonforetak – slik fungerer detDu har startet eget, men alt har gått galt

Du har startet eget og blitt eier av et foretak. Du trodde at det skulle gå bra, men slik gitt det altså ikke. Hvis du har hatt eller tatt initiativ til å starte et enkeltpersonforetak og du dessuten har betalt forskuddsskatt og kommer frem til at du ikke kan forsørge deg selv som næringsdrivende må du kontakte sosialkontoret da du ikke har rett på dagpenger. Regelen er at du ikke kan få dagpenger hvis du har vært selvstendig næringsdrivende i mer enn tre år sammenhengende. Hvis du har vært det gjelder helt spesielle regler for deg som NAV kan fortelle deg mer om.


Det andre steget i prosessen tar du ikke når du starter eget, det er et steg som du tar når driften av foretaket ikke lenger fungerer. Da melder du deg som arbeidsledig hos NAV. Samtidig som du gjør det må du ha kontakt med nav angående din situasjon. Hvis du ikke har vært selvstendig næringsdrivende i tre år sammenhengende kan du likevel ha rett på dagpenger. Hvis du er ansatt i egen bedrift og oppfyller alle krav kan du også ha rett på dagpenger.


Utbetaling mens du starter ditt enkeltpersonforetak bestemmer NAV

Reglene i Norge er altså slik at du ikke har krav på dagpenger hvis du blir arbeidsledig når du har startet et enkeltpersonforetak og det gikk dårlig med dette foretaket. Hvis du derimot har vært fast ansatt i en annen person sin bedrift har du krav på dagpenger. Hvis du ønsker å starte et enkeltpersonforetak mens du går på dagpenger kan du søke om dette. Hvis søknaden din blir godkjent kan du motta dagpenger i inntil 12 måneder samtidig som du planlegger og etablerer ditt enkeltpersonforetak. Du må først ha fått innvilget dagpenger før du kan søke om å beholde disse under etableringen av ditt enkeltpersonforetak.


For at du skal kunne motta dagpenger i 12 måneder mens du etablerer foretaket må du selvsagt først ha fått godkjent dagpenger i så lang tid fra før av. Hvis du ikke har fått dagpenger innvilget for en så lang periode vil du heller ikke få det utbetalt så lenge under etableringen. Reglene er også slik at det finnes en karantene. Hvis du selv er skyld i at du nå er arbeidsledig uten at det var en svært god grunn til dette så vil du få en karantene. Denne karantenen varer i 6 måneder, så du kan ikke få innvilget eller motta dagpenger under etableringen av et enkeltpersonforetak i disse 6 månedene. Folk som er permittert kan heller ikke søke om å få dagpenger når de etablerer et enkeltpersonforetak.


Det er også noen flere krav som NAV har som du er nødt til å oppfylle før du kan få innvilget en søknad om dagpenger. Disse kravene består av at NAV må mene at etableringen av ditt enkeltpersonforetak vil føre til at du kan forsørge deg selv, at virksomheten må være ny, at foretaket er ditt- altså at det enten er et enkeltpersonforetak eller et selskap hvor du eier minst halvparten av andelene eller aksjene, at foretaket blir etablert og drevet i Norge, at foretaket blir registrert og innmeldt til alle offentlige registre og at du får en næringsfaglig vurdering fra en instans som NAV har godkjent som verdig til å utføre dette. Glem ikke at du må sende meldekort på NAV sine nettsider når du mottar dagpenger. Meldekortet må fylles ut på en bestemt måte når man mottar dagpenger under etablering av et foretak, og dette finner du mer informasjon om på NAV sine nettsider.

image
Hans Kahn  13252 visningar
senest oppdatert: 11/19/2021 4:25 PM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile