Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Enkeltpersonforetak og ”Egenkapital”Når du skal starte et foretak står du inne i en verden med mange nye begrep som du må forstå deg på hvis hverdagen skal fungere. Til og med den enkleste formen for bedrift- et enkeltpersonforetak, må ha kunnskap om dette. Et av begrepene som du må være kjent med kan det hende du kjenner til allerede i dag, men ikke har en eksakt oppfatning om hva betyr. Dette er det som pleier å bli kalt for ”egenkapital” og har stor betydning for deg som gründer. Uansett hva slags foretak du har tenkt til å starte som din virksomhet.


Egenkapital tilsvarer noen ganger foretaket sine eiendeler minus gjeld. Egenkapital er dermed det kapitalet som man kan si at utgjør organisasjonens egne midler. Ved å ha oversikt over foretakets egenkapital har du dermed også oversikt over dets økonomi. Noe som betyr at du har en oppfatning om hvordan utviklingen til foretaket ser ut. Dette er et ansvar som enhver seriøs gründer må ta allerede fra den dagen han eller hun bestemmer seg for å starte et foretak.


Egenkapital består først og fremst av det kapitalet som du som eier har satset når foretaket ble opprettet eller ved at organisasjonen samler til seg driftsoverskudd. Det vil si en gevinst. Fra foretakets synspunkt er egenkapitalet skyld til eieren. Hvis det finnes et driftsunderskudd, det vil si et tap, fører det på tilsvarende måte til at egenkapitalet blir mindre. Hvis gjelden er større enn eiendelene er egenkapitalet negativt. Foretaket har da en fordring på eieren.


Konseptet egenkapital tar ikke hensyn til regnskapsregler. Men fremfor alt kan eiendeler ha høyere verdi i virkeligheten enn det som er bokført. Derfor oppstår det forskjeller mellom egenkapital ifølge regnskapet og egenkapital ”i virkeligheten”.


Enkeltmannsforetak - foretaksformen mangler betydning

Om du skal starte et enkeltpersonforetak, et handelsselskap eller et aksjeselskap betyr ingenting på dette stadiet. Det spiller heller ingen rolle om du skal åpne en pølsekiosk eller ditt eget advokatfirma. Det ene er ikke mer eller mindre relevant når det kommer til å ha kjennskap til hva egenkapital er og hva slags rolle det spiller for din virksomhet. Denne kunnskapen kan gjøre deg til en mer kompetent, seriøs og fremgangsrik grunder.

image
Malin Soderstrom  3741 visningar
senest oppdatert: 7/19/2018 11:47 AM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile