Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Forsikringer når du skal starte et enkeltmannsforetakVelge et forsikringsselskap

Hvis du har bestemt deg for å starte et enkeltpersonforetak kan det være lurt å ta kontakt med flere forsikringsselskap for å se hvilke tjenester og forsikringer de kan tilby deg. De fleste forsikringsselskap har pakketilbud til eiere av foretak.


Folketrygden

Via folketrygden får du erstatning ved sykemelding, foreldrepermisjon, pensjon mm. Du som skal starte et enkeltpersonforetak har akkurat som alle andre rett til å bruke folketrygden. Den erstatningen som du får via folketrygden er basert på sykepengegrunnlag. Dette blir regnet ut på bakgrunn av næringsinntekt de siste tre årene. Under de to første årene til foretaket ditt har du rett til erstatning som tilsvarer hva en ansatt ville fått med samme arbeidsoppgaver, erfaring og trening.


Foretak i hjemmet

Din hjemmeforsikring dekker kun dine private eiendeler. Hvis du for eksempel bruker dine dataer både privat og til foretaket ditt kan et forsikringsselskap se det som at dataene er foretakets eiendel og du vil da ikke få noen erstatning via din hjemmeforsikring. Derfor må du ha en separat forsikring på for eksempel verktøy, lager og inventar som ditt foretak eier.


Forsikringer for ansatte

Hvis du er koblet til en kollektivavtale er det du som skal dekke de avtaleforsikringene som inngår i avtalen. Har du ikke noen kollektivavtale kan du fortsatt velge å dekke avtaleforsikringer, men det er ikke noe som du er nødt til å gjøre.


Forsikringer for deg i ditt enkeltpersonforetak

Det finnes et antall forsikringer som du som person kan ha stor nytta av.

·    Arbeidsledighetsforsikring – det er lurt å ha denne forsikringen. Dette gir en viss beskyttelse hvis ditt foretak ikke utvikler seg slik som du har planlagt.

·    Privat pensjonssparing eller pensjonsforsikring er nødvendig for å kompensere for uteblitt tjenestepensjon.

·    Ulykkesforsikring.

·    Kritisk sykdomsforsikring. Denne forsikringen kan hjelpe deg med erstatning for faste kostnader hvis du blir syk.

·    Det finnes til og med forsikringer som betaler for legebesøk og vikarer samt høyner din utbetaling ved sykdom.