Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Kostnader i forbindelse med å starte et enkeltpersonforetakFør du begynner er det viktig å vite at det finnes noen regler som den som starter et enkeltpersonforetak skal vite om. Først og fremst- man kan trekke fra samtlige utgifter som er nødvendige for at man skal kunne drive sin egen virksomhet i hverdagen. Dette innebærer at hvilke avgifter den som skal starte et enkeltpersonforetak kan gjøre avdrag for er forskjellig. Det er helt avhengig av hva som blir gjort i virksomheten og som på den måten er nødvendig for at den skal kunne drives. Derfor kan man ikke sammenligne to personer som driver et foretak for seg selv og som driver med forskjellige ting i sin virksomhet.


Som regel kan man tenke slik at man kan gjøre avdrag på det som man er nødt til å ha for å kunne tjene penger i foretaket. Men det finnes jo alltid noen unntak. På visse områder kan det forekomme begrensninger for maksimalt avdrag. Noe som er viktig å vite for en person som skal starte et enkeltpersonforetak er at kostnader som er private- altså til familien, deg eller andre nærstående personer får man aldri trekke fra.


Det kommer alltid til å ta litt tid før virksomheten har lykkes med å komme seg skikkelig i gang. Derfor kan det være veldig lurt å vite for den som skal starte et enkeltpersonforetak at det finnes utgifter som dukket opp før ballen begynte å rulle skikkelig som man får trekke fra. Da gjelder spesielt de innkjøpene som som har blitt gjort det året du startet opp eller året før. Kostnaden må være av samme type som om virksomheten skulle ha vært i gang.


Man kan heller ikke allerede ha trukket fra utgifter i et tidligere tilfelle. Det samme gjelder for inventar som har blitt tatt inn i virksomheten for å regne ut anskaffelsesverdien – i disse tilfellene kan man ikke gjøre avdrag. Ytterligere en forutsetning er at det handler om innkjøp som man skulle få gjøre avdrag for allerede når handelen ble utført. I disse tilfellene handler det som oftest om forbruksartikler.


Hvis den som skal starte et enkeltpersonforetak har planer om å ha ansatte bør denne kjenne til reglene når det kommer til personalkostnader. For kostnader som gjelder ansatte sin lønn og pensjon kan man ta avdrag. Det gjelder derimot ikke lønnen til den som skal starte et enkeltpersonforetak, for dens partner/partnere eller dens barn hvis de ikke har fylt 16 år.


Direkte eller fordelt avdrag for den som skal starte et enkeltpersonforetak

Når skal avdraget gjøres? Det kan enten skje direkte eller fordeles utover året eller flere år. For såkalte løpende kostnader der blant annet telefon, reiser er noen typer av materiale er inkludert blir avdraget gjort direkte. For større investeringer slik som maskiner og inventar som har kostet mer enn halve grunnbeløpet – her gjelder 22 150 kroner for inntektsår 2016 og 22 400 kroner inntektsår 2017 – må avdraget bli gjort over flere år.


Hva man får og skal gjøre avdrag på avhenger helt av om inntekten kommer gjennom næringsvirksomhet eller av tjeneste. Hvis inntekten bare kommer av næringsvirksomhet skal avdraget også gjøres i næringsvirksomheten.


Hvis inntekten kun kommer av en tjeneste skal avdraget gjøres som et generelt avdrag i skjema for inntektsopplysninger.


Hvis man derimot har inntekt fra både næringsvirksomhet og tjeneste skal man fordele avdraget mellom næringsvirksomheten og generelt avdrag. Dette gjelder forutsatt at man holder seg innenfor grensen for avdrag på begge avdragene.

 

image
Hans Kahn  1869 visningar
senest oppdatert: 11/19/2021 4:13 PM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile