Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Kunnskap om avtale ved oppstart av enkeltmannsforetakHva menes med en avtale?

I dagligtale mener vi ofte et signert dokument som beskriver en enighet når vi snakker om kontrakt eller avtale. En avtale inngås mellom to eller flere parter og er en overenstemmelse som partene binder seg til å holde. I avtaler brukes gjerne begrep som å inngå, bryte og avslutte avtalen. For deg som skal starte enmannsforetak, vil avtalen være en del av din hverdag i virksomheten.

Derfor trener man avtaler når man skal starte enkeltmannsforetak

For at det ikke skal oppstår tvister og uklarheter når det gjelder priser, betalingsvilkår og andre bestemmelser, er det viktig å skrive avtaler. Det er også viktig at alle parter lever opp til denne avtalen til enhver tid. I løpet av tiden som foretakseier, kommer du til å skrive mange avtaler, noen mer komplekse enn andre. For eksempel vil det være naturlig å ha en enkel avtale som beskriver tillat bruk av firmabil hvis man har ansatte, og på samme tid kan man utforme viktige avtaler om å inngå langsiktig samarbeid med et annet firma. De fleste som starte firma og driver dette over tid vil ofte komme i situasjonen da de skal ansette noe, og da er en ansettelseskontrakt avgjørende. Når kontrakter begynner å bli lange og komplekse, og innholdet har store økonomiske konsekvenser, anbefales det på det sterkeste å hyre inn en person som kan bistå med utformingen av disse. Under vises et minimum av hva en ansettelseskontrakt bør inneholde.

Avtale for dine ansatte

Følgende punkter bør være inkludert i en ansettelseskontrakt:

·    Navn og adresse til arbeidsgiver som ansetter

·    Personlig informasjon om personen som ansettes

·    Dato for ansettelsen

·    Stedet der arbeidet skal utføres og eventuelt andre steder der det vil bli forventet at den ansatte må kunne stille opp.

·    Jobbtittel, rolle og arbeidsoppgaver

·    Type ansettelse; Fast, deltid eller prosjekt

·    Dato for avslutning av arbeidsforhold hvis det er snakk om prosjekt

·    Prøvetid og beskrivelse av denne

·    Oppsigelsestid og beskrivelse av denne

·    Lønn og dato for utbetaling

·    Arbeidstider

·    Vilkår for ferie, sykdom osv. Referanser til gjeldene lovverk

·    Beskrivelse av eventuelt arbeid utenlands

·    Beskrivelse av eventuelle forsikringer som blir tegnet i den ansattes navn gjennom foretaket

Prosessen for å skrive en avtale

Det finnes regler for hvordan en avtale skal inngås. Enkelt forklart skal man kunne beskrive avtaleprosessen på følgende måte:

·    Et anbud skrives og anbudet er selve tilbudet

·    Det blir gitt et svar på tilbudet eller avtalen godtas

·    Begge parter enes om innholdet i avtalen og godkjenner dette

For å lykkes i et samarbeid, er det viktig at alle parter holder sin del av en avtale.

 

image
Hans Kahn  1961 visningar
senest oppdatert: 11/19/2021 3:15 PM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile