Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Regler angående beskatning og å starte et enkeltmannsforetakFordypet informasjon om de særskilte reglene

Særskilte regler gjelder for hvordan du deler opp inntektene mellom partnere eller mellom samboer med felles barn. De gjelder også for hvordan du får trekke fra for egne avgifter. Reglene omfatter også om du får trekke fra egne pensjonskostnader til eieren. Samt at de gjelder for deg som kan sette av til erstatningsfond og utsette beskatningen. Hvis du ka sette av til ekspansjonfond, utsette beskatningen og bruke den til å utvide virksomheten gjelder også reglene for deg. De gjelder også når du skal sette av en del av overskuddet til periodiseringsfond, utsette beskatningen og på den måten jevne ut resultatet til virksomheten mellom ulike skatteår.


Positiv eller negativ rentefordeling

Hvis du får mulighet til å få positiv rentefordeling som betyr at du regner frem en standardsats rente på virksomheten sitt kapital gir det som oftest en lengre beskatning og da gjelder også reglene. Dessuten, hvis du skal regne frem negativ rentefordeling som betyr det at du regner frem en standardsats på rentene av kostnadene på gjelden i virksomheten som flyttes fra næringsvirksomhet til kapital må du ta hensyn til reglene.


Å starte en næringsvirksomhet

For at beskatningen av den virksomheten du driver eller har tenkt til å drive skal bli rett er det viktig at din virksomhet er registrert hos myndighetene. Hvis du trenger hjelp med denne prosessen så finnes vi der for veiledning hvis du er interessert i å starte et enkeltpersonforetak.

image
Hans Kahn  1490 visningar
senest oppdatert: 11/19/2021 3:46 PM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile