Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Starte enkeltmannsforetak – organisasjonsnummerEt organisasjonsnummer er helt enkelt et identitetsmerke på et foretak, og alle foretak får tildelt et eget slikt nummer når de etableres i Norge. Når man søker om å registrere enkeltmannsforetak, aksjeselskap eller andre foretaksformer i Brønnøysundregisteret, får man automatisk tildelt et organisasjonsnummer.


I fremtiden vil du få bruk for ditt foretaks organisasjonsnummer i alle anledninger der du trenger å identifisere virksomheten, og organisasjonsnummeret fungerer i praksis slik som ditt personnummer fungerer for deg. Eksempler på når man bruker et organisasjonsnummer, er ved banktjenester, offentlige tjenester og når man inngår avtaler som involverer foretaket.


Organisasjonsnummer blir også referert til som «juridisk nummer».


Starte enkeltmannsforetak og registrere en virksomhet

Hele prosessen med å etablere enkeltmannsforetak starter på Brønnøysundregisterets hjemmesider. Prosessen er relativt rett frem og fremgangsmåten er godt forklart. Det hele foregår med en såkalt samordnet registermelding i Altinn, og i dag er også alle signeringer forenklet ved at man kan gjøre dette elektronisk. Når du registrerer et nytt enpersonsforetak, må du oppgi en del personlig informasjon, blant navn, adresse og personnummer. Du må også oppgi informasjon om virksomheten og beskrive hva du hovedsakelig skal drive med. I noen tilfeller må du også registrere din virksomhet i det såkalte Foretaksregistret, og det er viktig at du foretar alle de riktige registreringer i forhold til skatter og avgifter. Hvis følgende krav oppfylles, må du registrere ditt foretak i Foretaksregistret;

 

·         Virksomheten skal drive med detaljhandel, altså kjøp og salg av varer

·         Virksomheten skal ha flere enn 5 ansatte

·         Det skal foretas pant i varelager

·         Virksomheten skal utføre betalingstjenester

 

Når du har registrert ditt enkeltmannsforetak, vil det ta cirka en uke før din forespørsel er behandlet og du får tildelt et organisasjonsnummer.

 

Kjennetegn ved et enkeltmannsforetak

 

Et enkeltpersonsforetak kjennetegnes hovedsakelig ved at det kun er en person som eier foretaket og denne personen har det fulle økonomiske ansvaret for virksomheten. Det sies ofte at et enkeltmannsforetak eies av en fysisk person, noe som innebærer at all drift skjer på innehavers egen risiko og regning. En innehaver kan ikke være ansatt i sitt eget enkelpersonsforetak, men kan ha ansatte. Den store fordelen med et enkeltmannsforetak, er enkelheten rundt driften, men den største ulempen nettopp er det økonomiske ansvaret som ligger på innehaver.

 

For å kunne registrere enkeltpersonsforetak, kreves det at du driver næringsvirksomhet, og for at en aktivitet skal defineres som dette må den ha et visst omfang og en viss varighet. Det kreves for eksempel at virksomheten skal kunne skape et overskudd eller ha potensial til dette over en viss periode. Når du driver eget firma i form av et enkeltmannsforetak, defineres du som selvstendig næringsdriver så lenge virksomheten er definert som en næringsvirksomhet.

image
Hans Kahn  1608 visningar
senest oppdatert: 11/19/2021 3:28 PM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile