Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Starte enkeltmannsforetak som frisør

Er du en frisør som ønsker å starte opp noe helt for deg selv? Kanskje du drømmer om større frihet til å jobbe slik nettopp du vil, og om en hverdag du kan styre helt selv? Da er etablering av et enkeltmannsforetak et langt steg i riktig retning.

 

For å drifte et enkeltmannsforetak må du først og fremst være myndig, og foretakets adresse må være registrert i Norge. Innehaver av selskapet trenger på den annen side ikke å bo i Norge. Videre stilles det ingen plikt til at innehaveren av et enkeltmannsforetak skal skyte inn noen form for kapital. Årsaken til dette er at alle som eier et foretak av denne typen selv står økonomisk ansvarlig for selskapet. En annen ting som kan være lurt å være bevisst på når det kommer til drift av enkeltmannsforetak, er at man kan ha ansatte. Dette er noe som kan være nyttig, dersom du ønsker å drive en salong der du har et frisørteam.

 Alle frisører som ønsker å registrere et enkeltmannsforetak har utvilsomt en spennende tid fremfor seg. Når det er sagt, er det ganske mye å sette seg inn i. Ofte kan det være overveldende i begynnelsen, men det er ingen grunn til bekymring. For å gjøre hele prosessen enklere for deg, har vi samlet sammen noen av de viktigste elementene du trenger å sette deg inn i.

Registrering av foretaket
Før enkeltmannsforetaket ditt kan godkjennes og driftes, må det først registreres i Enhetsregisteret. Når dette er gjort vil foretaket ditt motta et organisasjonsnummer. Dersom du driver med salg og kjøp av varer, utfører betalingstjenester, foretar pant i varelager eller har flere enn fem ansatte, må du registrere deg i Folkeregisteret. Her kan det være lurt å merke seg at registrering av enkeltmannsforetak i Enhetsregisteret er gratis, mens det koster penger å registrere foretaket i Folkeregisteret.  

Når du er i ferd med å registrere et enkeltmannsforetak, trenger du i utgangspunktet ikke å legge ved noen dokumenter, og hele prosessen er forholdsvis enkel. Likevel er det viktig å være bevisst på kravet som stilles til foretaksnavn. Her skal navnet på foretaket inneholde etternavnet på innehaver som er registrert i Folkeregisteret. Dersom etternavnet ditt ikke meldes, vil hele navnet til innehaveren av enkeltmannsforetaket automatisk bli inkludert.

Mva-betaling og mva-registrering
Mva, som både er referert til som merverdiavgift og moms, er en omsetningsavgift som tillegges varer og tjenester. Veldig ofte er mva er et tema man ikke kan ignorere for lenge. Til tross for at innehavere av enkeltmannsforetak ikke trenger å ta stilling til dette umiddelbart, tar det ikke lang tid før man må gjøre dette. Det blir nemlig et høyst aktuelt tema dersom frisørforetaket ditt skulle ha en stadig stigende omsetning.

Dersom ditt foretak har en omsetning på mer enn 50 000 kroner i løpet av en 12-måneders periode, plikter du å betale mva. Til tross for at dette er noe foretaket ditt plikter å gjøre, må selskapet ditt være registrert i merverdiavgiftsregisteret. Avgiften betales annenhver måned, men dersom selskapet ditt har en årlig inntekt på mindre enn en million årlig kan det søkes om å kun sende inn mva melding en gang i året.

Pensjonssparing
Som innehaver av et enkeltmannsforetak kan dessverre flere sosiale goder falle bort. Man får nemlig ikke automatisk tilgang til dagpenger, sykepenger eller pensjon.

Særlig når det kommer til pensjonssparing er det viktig å ha god oversikt over hvordan man kan gå en lys pensjonisttilværelse i møte, selv om den ligger langt frem i tid. Ved å gjøre noen få enkle grep kan du forholdsvis lett unngå å bli minstepensjonist, og det finnes flere private pensjonsavtaler for de som velger det fremfor offentlige løsninger.

I 2006 ble det opprettet en skattemessig gunstig innskuddspensjonsordning som selvstendig næringsdrivende kunne benytte seg av. Denne formen for pensjonssparing bør startes tidlig. Selvstendig næringsdrivende som ikke sparer til pensjon på denne måten, vil kun måtte klare seg med det som utbetales fra Folketrygden.

 

Forsikring for ansatte
Enkeltmannsforetak er den vanligste selskapsformen for nyetablerte som ønsker å eie virksomheten alene. Til tross for dette, kan man ha ansatte i foretaket sitt, og særlig for frisører kan dette være en fordel. Her er det viktig å merke seg at man har flere plikter som arbeidsgiver, og man må blant annet etablere en yrkesskadeforsikring og en pensjonsforsikring for alle som er ansatt i ditt foretak.  

 

Dersom du ønsker å finne ut av mer om tjenestepensjonen for dine eventuelle ansatte, kan du lese mer om dette her.

Kort oppsummert:

Frisører som ønsker å etablere enkeltmannsforetak går utvilsomt både spennende og givende tider i møte. Det er mye å sette seg inn i når man skal starte et, men hvis det gjøres på en ryddig måte kan hele prosessen raskt oppfattes som gøy. Når man blir bevisst på hvordan man går frem for å starte et enkeltmannsforetak er det ikke så avansert som man kanskje skulle tro.

Som nevnt innledningsvis kan enkeltmannsforetaket ha ansatte. Dette er utvilsomt positivt dersom man ønsker seg et frisørteam. Samtidig er det viktig å være klar over at det stilles økonomiske krav til innehavere av enkeltmannsforetak. Du er nemlig selv personlig ansvarlig for økonomien til selskapet. Dersom selskapet skulle gå konkurs, er det stor risiko for at du gjør det samme.

 

En av de de første tingene man må gjøre som ny foretakseier, er å registrere enkeltmannsforetaket. Først og fremst må man sørge for at registreringsprosessen går som den skal. Til tross for at det ikke stilles like krav til innsending av dokumenter og oppspart kapital, er det viktig å registrere navnet på foretaket i henhold til kravene.

Videre er det viktig å være bevisst på den justerte betalingsgrensen når det kommer til betaling av mva, og at dette kun kan skje etter at enkeltmannsforetaket er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Sist, men ikke minst er det viktig å være klar over hvordan man skal forholde seg til pensjonssparing. I og med at dette ikke er noe som skjer automatisk for selvstendig næringsdrivende, er det viktig å starte å betale innskudd til pensjon tidlig. Når dette gjøres vil man gå en lysere pensjonisttilværelse i møte da man unngår å bli minstepensjonist. 


Kelder:

If.noEnkeltmannsforetakBrregVisma

image
Malin Soderstrom  5403 visningar
senest oppdatert: 10/18/2018 1:09 PM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile