Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Starte et enkeltmannsforetak krever et budsjettSelskapsform for deg som vil starte enkeltmannsforetak

Enkeltmannsforetak, aksjeselskap, norskregistrerte utenlands foretak og ansvarelige selskap er de vanligste formene for foretak i Norge. I tillegg finnes det flere ulike organisasjonsformer som samvirkelag, lag, foreninger, organisasjoner og stiftelser. Når du skal starte et foretak, er det viktig å kjenne til likhetene og forskjellene mellom de ulike formene og hva som er positiv og negativt med hver av dem. Hvis man skal starte helt på nytt og man er alene om dette, er det høyst sannsynlig at man vil velge enkeltmannsforetak. Og i direkte tilknytning til dette, kommer også spørsmålene rundt økonomi og budsjett. De ulike foretaksformene har forskjellige krav til egenkapital, og for et enkeltmannsforetak er det ingen krav til at eier må stille med oppstartsmidler i det hele tatt. Men uavhengig av foretaksform, er det viktig å han kontroll på økonomien og da kan være lurt å sette seg godt inn i temaer som budsjett.

Budsjett og ”eget-budsjett”

Et budsjett handler om å forutsi og planlegge sin egen og foretakets økonomi. Man kan si at det er en slags fremtidsprognose for utgifter og inntekter. Før man skal starte opp et foretak, er det lurt å lage et såkalt ”eget-budsjett”. Dette er som en kalkyle for at du skal kunne se hvilket behov foretaket har for penger for at det skal kunne fungere i virkeligheten. Vi vil jo ikke gå konkurs før foretaket i det hele tatt har kommet i gang. Virkelig ikke! Når du starter opp et enkeltmannsforetak føler du kanskje ikke at det er behov for et budsjett ettersom inntektene ikke har begynt å komme inn enda. Men et budsjett er også nyttig i begynnelsen fordi du kan lage et estimat på oppstartskostnadene. Det er mange ting som skal være på plass for at man skal kunne starte opp en levedyktig drift, som for eksempel leier, leasingavtaler, frakt, lager, forbruksmateriell og mer, og det er mange tall å holde styr. Lag et budsjett som inneholder en oversikt over oppstartsutgifter og legg på 10% på hele budsjettet for å være på den sikre siden.

Regn sammen alt

Deretter legger du sammen alle de sikre inntektene i samme periode og trekker fra utgiftene. På denne måten kommer du fram til et estimat på startkapitalen du trenger. Som nevnt over er det lurt å kalkulere med en viss sikkerhetsmargin slik at det er tatt hensyn til uforutsette utgifter, og derfor er det vanlig å legge på 10% på utgiftene i et budsjett. Bruk budsjettet til å vurdere hvor konkurransedyktig foretaket ditt er, hvilke inntekter du har behov for og hvilke priser du må sette på dine varer og tjenester. Lykke til!

 

image
Malin Soderstrom  1541 visningar
senest oppdatert: 7/10/2018 10:11 PM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile