Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Starte enkeltmannsforetak og ansette personale



I noen foretak kommer det ikke på tale at man kan ansette et personale fra begynnelsen av. Man vil kanskje kjenne litt på markedet for å se om den idéen man har virkelig fungerer og at den blir godt tatt imot av allmennheten før man slår til med å ansette noen. Når man skal starte et enkeltpersonforetak er det mange som planlegger å gjøre så mye som mulig selv i foretaket og ikke kan, eller vil koste på seg en ansatt den første tiden.


Hvor mye koster det da å ha en ansatt? Det man er nødt til å tenke på er at det ikke kun er lønnen som skal betales for den ansatte. Man må også betale sosiale avgifter og feriepenger. Du vil kanskje også tegne en arbeidsskadeforsikring for de du ansetter, og det kommer jo også til å koste litt, men det er helt klart verdt det hvis noe skulle skje. La oss tenke slik at månedslønnen til den du ansetter er 20 000 kroner per måned. Det du som arbeidsgiver virkelig må betale ligger på rundt 27 000 kroner per måned. Dette er imidlertid uten forsikring. Vil man inkludere forsikring så må man regne med omtrent en tusenlapp til per måned.


Før du utbetaler den første lønnen må du registrere deg som arbeidsgiver. Du må altså gjøre dette hvis du betaler ut lønn til noen som ikke betaler forskuddsskatt. Du må kun fylle inn noen enkle opplysninger om deg selv når du søker. Du må også vite hvilken dato den første lønningen vil bli utbetalt. Det er også lurt å vite hvor mange måneder per år lønnen skal betales ut og til hvor mange ansatte. Ikke komplisert. Etter at du har registrert deg som arbeidsgiver så får du en arbeidsgivererklæring der du fører opp arbeidsgiveravgifter og skatt som du har trukket fra lønnen som skal betales ut.


Innenfor noen typer foretak så kan du ansette deg selv i ditt eget foretak og betale ut lønn til deg selv, men det kan du ikke hvis du velger å starte et enkeltpersonforetak. Du har faktisk heller ikke lov til å ansette den du er gift med eller dine barn som er yngre enn 16 år. Det kan selvsagt være lurt å huske på dette.


Starte et enkeltmannsforetak og ha prøveansatt personal

Noe som kan være veldig betryggende både for deg og for den som du ønsker å ansette er at man faktisk har mulighet til å gi noen en prøveansettelse. Denne prøvetiden kan ikke vare lenger enn 6 måneder og du trenger på ingen måte å føle på om den personen som du har tenkt til å ansette tar det ille opp hvis du foreslår en prøveansettelse. Mange foretak har dette som praksis i dag. Det er så klart viktig å se til at rett person ender opp på rett plass. Selve formålet med prøveansettelsen er imidlertid at den skal gå over til en fast ansettelse etter at de seks månedene er over.

image
Hans Kahn  3729 visningar
senest oppdatert: 11/19/2021 3:23 PM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile