Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Starte et enkeltmannsforetak og hvordan man beskattesNår man skal starte et enkeltmannsforetak, gjelder det å holde orden på ulike inntektstyper. Hvorfor? Jo, fordi beskatningen er ulik for de forskjellige typene. Så hvilke er de ulike typene inntekt? De deles opp i tre kategorier; kapital, tjeneste og næringsvirksomhet.

Til kapital hører kapitalgevinst og tap på verdipapir, når man for eksempel selger en type næringseiendom. Det kan være en jordbrukseiendom eller en utleieenhet. Som kapital regnes også renter, distribusjon og jordbrukseiendommer.

Til tjeneste hører for eksempel pensjoner og inntekter fra ansettelse hos den som skal starte enkeltmannsforetak.

Til sist – næringsvirksomhet – som omfattes av spesifikke regler angående hva som alltid regnes som næringsvirksomhet. Til næringsvirksomhet hører næringseiendommer, en byggmesters salg av eiendommer og næringsvirksomheter som man kan drive utenfor Norges grenser. Her regnes også skogshogst som av særskilt tillatelse felles og i noen tilfeller også tomtesalg.

Ikke nok med det. Selv inntekter og renter som man får i eller på eiendelene i enkeltmannsforetakets virksomhet regnes her som inntekstgrunnlag.

For de som skal starte enkeltmannsforetak, og vurderer å drive næringsvirksomhet, kan det være lurt å vite hvem som beskattes. I bunn og grunn er det nemlig ikke næringsvirksomheten som beskattes, isteden er det eieren som beskatter inntekten. Årsaken til dette er at virksomheten i seg selv ikke er et selvstendig skattesubjekt. Det som skatten legges på er gevinsten – altså differansen mellom inntekter og utgifter.

De som skal starte enkeltmannsforetak bør også ha kontroll på hva som skal beskattes. Både tjenester og varer, og til og med annen type kompensasjon, berøres av skatteplikt. Kompensasjonene anses som inntekt i næringsvirksomheten, og skal derfor alltid beskattes. Disse er i de aller fleste tilfeller, majoriteten av inntekter som har med næringsvirksomheten å gjøre.

For de som vurderer å starte enkeltmannsforetak, kommer det her en påminnelse om beskatning av ulike selskapsformer. Disse reglene gjelder altså for de som skal starte enkeltmannsforetak.

Beskatningsregler for de som skal starte enkeltmannsforetak

Disse reglene er til for at beskatningene skal påminne så mye som mulig om hverandre. Reglene berører hvordan en som skal starte enkeltmannsforetak og drive med næring skal dele opp inntekter. Reglene sier også noe om hvordan man kan utsette beskatningen for å senere kunne anvende pengene til en utvikling av virksomheten – sette av et ekspansjonsfond. Reglene omtaler også hvordan man kan utsette beskatningen og i dette tilfellet jevne ut virksomhetens resultat over flere ulike beskatningsår.

Reglene gjelder også for hvordan man kan utsette skatten – sette av et erstatningsfond. Dessuten gjelder de for hvordan man kan skrive av både egne pensjonskostnader til eieren og egenavgifter.

De særskilte reglene gjelder for hvordan man regner seg frem til en rentemodell på egen kapital. Dette er noe som ofte fører til lavere beskatning. Og sist, men ikke minst, gjelder reglene for hvordan man skal kunne regne seg fram til et mønster på hvordan kostnadsrenten på gjelden i virksomheten ser ut. Denne renten kan senere flyttes fra næringsvirksomheten til kapital.

image
Malin Soderstrom  1648 visningar
senest oppdatert: 7/10/2018 10:15 PM

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile