Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Enkeltmannsforetak eller aksjeselskap?

Et viktig spørsmål du må ta stilling til når du skal starte egen virksomhet, er hvilken foretaksform du skal velge. Skal man etablere enkeltmannsforetak eller AS? Det får nemlig konsekvenser for din privatøkonomi, hvilke plikter det offentlige vil pålegge deg, hvor stor personlig risiko du tar, og hvor mye skatt du skal betale. Skal du drive virksomhet på fulltid eller ha en annen jobb ved siden av?
Vil det kunne bli aktuelt å selge virksomheten på et senere tidspunkt? Skal du drive virksomheten alene eller ha ansatte i tillegg? Skal det være flere eiere enn deg?
Hvor omfattende vil det eventuelt være å legge ned virksomheten?
Hvor høye administrasjonskostnader (regnskap, revisjon, lønnsutbetaling m.m.) vil du pådra deg ved å velge den ene kontra den andre foretaksformen?


Man bør gjerne registrere enkeltpersonsforetak dersom man tror man har en virksomhet som det første året ikke overstiger 500 000 NOK. Med et ENK er du personlig ansvarlig for alle økonomiske forpliktelser og avtaler som inngås på vegne av foretaket, men trenger ikke skyte inn kapital. Du må opplyse Skatteetaten om hva du forventer av inntekter og utgifter for å få fastsatt hva du skal betale i forskuddsskatt, som forfaller fire ganger i året.


Et AS kan ha en eller flere eiere (aksjonærer). Selskapet har begrenset ansvar. Som aksjonær hefter du ikke for mer enn du har skutt inn i aksjekapital. Minimumskravet til aksjekapital er 30 000 kroner, og aksjekapitalen er sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer. Når du etablerer aksjeselskapet bør du derfor ha penger ut over aksjekapitalen som kan dekke aksjeselskapets kostnader. Det begrensede ansvaret, fleksibiliteten og mulighet for omsettelig av aksjene gjør at et aksjeselskap er å foretrekke dersom man planlegger å være flere eiere og eventuelt få investorer til selskapet.


Som ansatt i eget AS med lønnsinntekt har du rett til minstefradrag, på lik linje med andre lønnsmottakere. Denne fradragsmuligheten har du ikke i et enkeltpersonforetak, der må du dokumentere alle faktiske utgifter.


Det er også viktig å vurdere risiko og ansvar. Jo høyere risiko og jo mer ansvar, desto sterkere grunn er det til å etablere et AS fremfor et ENK. Med et AS er ansvaret begrenset til aksjekapitalen du har skutt inn, eiendeler anskaffet i selskapet samt opptjente midler, mens du med et ENK hefter med alt du eier personlig, som bolig, private eiendeler og oppsparte midler. Med et enkeltpersonforetak risikerer du derfor tape alt du eier dersom foretaket ditt skulle gå konkurs.


For å lese mer og bestille ett aksjeselskap trykk på denne lenken:
https://registrer-as.no/aksjeselskap/registrer-aksjeselskap/

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
10:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile