Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Regnskap for enkeltpersonforetak

De aller fleste som har en bedrift bør føre regnskap. Det er et av de viktigste styr-ingsverktøyene dine, og gir gode rutiner fra starten av. Alle som driver eget foretak i Norge har bokføringsplikt (har du et enkeltmannsforetak med eiendeler som er verd mer enn 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk har du dessuten regnskapsplikt). Hvis du har under 50 000 kroner i inntekt i året og ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, trenger du ikke føre regnskap. Du må likevel dokumentere alle inntektene og kostnadene og oppbevare dette etter bokføringsreglene.


Den enkleste måten å føre regnskap på er selvsagt å få et eksternt regnskapskontor til å ta jobben for deg. Et regnskapskontor har også mer kunnskap om hvilke skattefradrag du har rett på, som du kanskje går glipp av om du gjør alt selv. Du sender ganske enkelt alle bilag til dem, og de tar all jobben med omsetningsoppgaver, regnskap og skatt. En bedrift er enten kun bokføringspliktig, eller bokførings- og regnskapspliktig. Alle aksje-selskaper er regnskapspliktige og må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret i til-legg til skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten.


Har du en veldig oversiktlig bedrift kan du ta jobben selv. Husk bare at det er mye å sette seg inn i, og at tiden du bruker på å lære deg alt dette kunne vært brukt til å tjene mer penger med det du kan. Om du velger å føre regnskap selv bør du ta stilling til valg av regnskapssystem. Det må være systematisk og oversiktlig slik at du kan sende rap-porter til myndighetene.
Det kan være lurt å opprette egen bankkonto for bedriften, selv om dette ikke er pålagt. Betal alle utgifter i næringen med midler fra bedriften. Det er viktig å skille mellom privatøkonomi og bedriftens økonomi.


Hvis du har du mindre enn 600 bilag i året kan du faktisk føre regnskapet i Excel. Norsk Regnskapsstiftelse har utarbeidet en standard som omhandler bruk av tekstbehandlings- og regnskapsprogrammer i bokføringen (NBS 6). Det kan være lurt at du setter deg inn i denne før du eventuelt velger å føre regnskapet i et regneark. Hvis du kjøper en del varer og tjenester og samtidig selger bra, vil du overstige dette tallet ganske raskt og trenger et regnskapsprogram. Noen av de mest kjente gis ut av 24 Sev-enOffice, Mamut og Ajour. Andre populære nettsteder er Fiken, Viewfrilans, Tripletex, Azets, Acgr, Visma, Heieneregnskap, Bas21 (gratis) og Chimaera Regnskapshjelp AS.

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
9:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile