Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 0
  • 3
  • 7
  • 3

Hvordan starte et enkeltmannsforetak?

Et enkeltmannsforetak, eller enkeltpersonforetak, drives av en person og er den selskapsformen som er enklest å etablere. Du som eier er personlig ansvarlig for driften og for gjelden foretaket pådrar seg. Registrering i Foretaksregisteret er bare nødvendig hvis du driver handel med innkjøpte varer eller ansetter mer enn fem personer. Du må som være myndig for å kunne opprette et enkeltmannsforetak. Du behøver ikke å være bosatt i Norge, men foretaket må ha adresse i Norge. Du kan ikke være tidligere erklært konkurs, ha økonomisk verge eller næringsforbud. Når du skal registrere et enkeltper-sonforetak må du velge foretaksnavn og beskrive virksomheten du skal drive.


For enkeltpersonforetak som bare skal registreres i Enhetsregisteret er registreringen gratis. Ved registrering får foretaket et organisasjonsnummer. Enkeltpersonforetak som skal drive med varesalg eller ha mer enn 5 ansatte må også registreres i Foretaksregis-teret. Dette koster kroner 2 250,- ved elektronisk registrering i Altinn, og kroner 2 832,- ved registrering på papirskjema. Etter registrering får foretaket organisasjonsnummer – ni sifre som skal stå på brevark og fakturaer. Foretaket ditt vil dessuten bli listet på i Brønnøysundregisteret.


Fordelene med et enkeltmannsforetak, er at det er ingen krav til aksjekapital, ingen krav til egen firmakonto, færre formelle krav og ingen krav til årsregnskap.


Hvordan registrere et enkeltpersonsforetak med registrer-enk.no?


Registrer-enk.no er en del av SBS Norway AS som jobber mot å gjøre det enklere for norske entreprenører å etablere, drifte og utvikle sin virksomhet. Det er raskt og enkelt å registrere et enkeltpersonsforetak med registrer-enk.no. Legg inn en bestilling i sys-temet, så tar en bedriftsrådgiver kontakt for å kvalitetssikre registreringen. Oppfølgingen i saksprosessen mot Brønnøysundregistrene blir tatt hånd om helt til du har mottatt ditt organisasjonsnummer.


Registreringen er enkel og tar noen få minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken til registrer-enk.no koster 499,- og inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang, som oppstartsamta-le med våre bedriftsrådgivere, infopakke med oppstartsguide og AS-garanti - gratis hjelp med oppstart av aksjeselskap innen 12 måneder (verdi kr 3290).

Registrer enkeltmannsforetak
dasdasd