Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 2
  • 0
  • 3
  • 7
  • 3

Navn på enkeltpersonforetak

Et godt foretaksnavn kan bidra til at din virksomhet legges merke til. Hvis du klarer å finne et navn som skiller seg positivt ut kan det bli lettere for kundene dine å huske deg.


Foretaksnavn for enkeltmannsforetak kan velges fritt dersom det er tilgjengelig, men skal inneholde innehaverens etternavn. Et eksempel på foretaksnavn til et enkeltmanns-foretak er "OSLO BILSERVICE v/ HANSEN" der innehaveren heter Hansen til etter-navn.


Noen mener det er best med et navn som beskriver det du skal holde på med, mens andre liker mer abstrakte eller oppdiktede navn. Beskrivende navn kan være informa-tivt, men det kan fort bli svært likt andre som driver med det samme og gjøre det vans-kelig å skille seg fra andre. Navnet bør også fungere på internett, og være ledig i de kanalene der du ønsker å være.


Det kreves at foretaksnavnet inneholder minst tre bokstaver fra det norske alfabetet. Navnet kan ikke bare bestå av navnet på et land, et fylke eller en kommune. Enkelte særlover setter begrensninger for retten til å bruke bestemte begreper i foretaksnavn. Ord som ikke kan brukes fritt er for eksempel bank, sparebank, apotek og børs.


I tillegg er noen titler som er forbeholdt personer og foretak med bestemte kvalifi-kasjoner, for eksempel advokat, registrert revisor eller statsautorisert revisor, statsauto-risert eiendomsmegler og mester. På navnesøk.no kan du finne ut om navnet du ønsker deg er ledig som domenenavn, foretaksnavn og varemerke i ett og samme søk. Når du skal registrere, kan følgende være en smart rekkefølge: Registrere domenenavn, regis-trere foretaksnavn og registrere eventuelt varemerke. Det er ofte vanskeligere å finne et godt domenenavn som er ledig, enn å finne et ledig foretaksnavn. Når du har funnet ett eller flere domenenavn du vil ha, kan det være lurt å registrere dem med én gang. Gjør et grundig forarbeid, slik at du reduserer risikoen for å måtte skifte foretaksnavn etter å ha brukt tid og penger på å innarbeide navn og logo.


Det er mulig å bruke et annet navn på virksomheten enn det offisielle foretaksnavnet, et markedsføringsnavn. Dette navnet kan du for eksempel bruke på skilt, som logo eller domenenavn. For eksempel kan Pål Jansen registrere Hyllefabrikken som navn på virk-somheten. Det offisielle foretaksnavnet Pål Jansen må likevel stå trykket på alle forret-ningsdokumenter, som brev, nettsider og fakturaer. Et markedsføringsnavn kan regis-treres samtidig som foretaket, eller i etter. Uansett skal du bruke samordnet register-melding. At et navn er registrert som markedsføringsnavn, gjør at andre også kan kan registrere navnet som foretaksnavn.

Registrer enkeltmannsforetak
dasdasd