Start Enkeltmannsforetak

Registrer enkelt på 5 minutter. Selskapet er ferdig registrert i løpet av 1-3 virkedager. Pakken inkluderer mange gunstige tjenester for deg som skal starte enkeltmannsforetak for første gang.

Fyll ut dine detaljer

Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer. Du forplikter deg ikke til noe som helst gjennom å starte en bestilling på vår nettside. Betalingen skjer i det siste steget hvor du også må godkjenne bestillingen før dine utfylte selskapsdokumenter produseres.

Regler for enkeltmannsforetak

Fra et juridisk perspektiv er innehaver og enkeltpersonforetaket en og samme enhet. Dette innbærer at du som innehaver personlig har det hele og fulle ansvaret for foretakets gjeld, skatter og forpliktelser. Dette betyr at foretaksformen passer best for virksomhet som innebærer liten risiko.


For å få tildelt et organisasjonsnummer må enkeltpersonforetaket ditt være registrert i Enhetsregisteret. Registeret er en del av Brønnøysundregistrene, og registrering er gratis. Når du registrerer deg i Enhetsregisteret får enkeltpersonforetaket ditt tildelt et såkalt organisasjonsnummer. Dette nummeret er en unik identifikator på din enhet. Du må også være myndig (fylt 18 år) for å kunne starte et enkeltpersonforetak, og innehavers etternavn må være med i enkeltpersonforetakets navn.


Kan man ha ansatte i et enkeltmannsforetak? Selv om navnet på foretaksformen – enkeltpersonforetak – muligens burde tilsi noe annet, så er svaret JA, du kan ha ansatte også i et enkeltpersonsforetak. Hvis du ikke har ansatte i enkeltpersonforetaket ditt, trenger du ikke tenke på arbeidsgiveravgift. Inntekter du har fra å jobbe i ditt eget enkeltpersonforetak regnes ikke som lønnsinntekt, så da trenger du heller ikke å betale arbeidsgiveravgift.


Men, ansatte betyr økt risiko. Siden du som innehaver ikke er ansatt i enkeltpersonforetaket, er du personlig ansvarlig for alt foretaket foretar seg. Ansetter du en eller flere personer, øker samtidig risikoen. Derfor foretrekker mange å starte et aksjeselskap når behovet for ansettelser melder seg. I et aksjeselskap er eier(e) og foretaket juridisk sett to separate enheter, og du risikerer i utgangspunktet å miste kun aksjekapitalen dersom foretaket ikke klarer å betjene gjelden.


Alle enkeltpersonforetak som leverer næringsoppgave og/eller merverdiavgiftsoppgave har såkalt «bokføringsplikt». Dersom du har en omsetning under 50 000 kroner i løpet av et år, er du fritatt fra å levere Næringsoppgave 1 når du leverer selvangivelsen, har ikke bokføringsplikt, og må bare levere Selvangivelse for næringsdrivende. Men du må likevel kunne dokumentere alle inntekter og kostnader, og må oppbevare denne dokumentasjonen i 5 år.


Mens du som lønnsmottager er vant til at arbeidsgiver tar seg av skattetrekket hver gang du får lønning, får du som innehaver av et enkeltpersonforetak selv ansvaret for innbetaling av forskuddsskatt. Forskuddskatten for enkeltpersonforetak skal betales fire ganger i året.

Vårt kundesenter

21 09 02 56

Mandag-fredag:
9:30 - 17: 00

Lørdag-søndag: lukket

Ferie: stengt

footer desktop
footer mobile